Binnen de massage- en therapiepraktijk wordt de totale mens als uitgangspunt genomen. Het accent ligt op het hier en nu. We kijken naar problemen die iemand heeft met zichzelf en anderen. Zonodig hebben we aandacht voor de invloed van het verleden op de huidige problematiek.